Hur påverkar fraktkostnader din e-handel?

Fråga: Senaste gången som du avbrött ett köp på internet, vad berodde det på? (Fler svar möjliga)

 

Att kunna erbjuda sina kunder konkurrenskraftig och rimliga fraktkostnader är viktigt. Detta visar PostNords senaste e-barometer*. Lika viktigt som att ha en rimlig fraktkostnad är att tydligt visa vad fraktkostnaden kommer bli. Enligt undersökningen kan man utläsa att fraktkostnader som presenteras sent i köpprocessen kan göra att kunder avbryter sitt köp.

 

Enligt en undersökning gjord av "E-barometern Q2 2011" kan man utläsa att fraktkostnader som läggs på i sista stund påverkar det slutgiltiga beslutet om att genomföra köpet eller inte. Närmare 33% svarar att otydliga eller tilläggskostnader i samband med frakt har gjort att dem avbrutit ett pågående köp i en ehandel. Detta speciellt bland 18-29 åringar.

 

*E-barometern är en undersökning som genomförs av PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research